Hjemautomasjon


Smart-teknologiSmarthus, eller hjemautomasjon, er helheten av overvåkning, styring, regulering og optimeringsinnredninger i en bygning.

Smarthus, eller hjemautomasjon, er helheten av overvåkning, styring, regulering og optimeringsinnredninger i en bygning.

Målet er å samkjøre og automatisere prosessene i en bygning. Ordet smarthus er ikke et entydig definert begrep, men et samlebegrep for mer eller mindre automatiserte og intelligente funksjoner som skal bidra til lavere energiforbruk, bedre komfort, enklere betjening og et høyere sikkerhetsnivå.

Smarthus brukes ofte om ulike styringssystemer for lys, varme, branntrygging, innbruddsikring og ventilasjon i boliger. Med enkelhet kan du kontrollere alt fra lys, varme, strømforbruk, persienner, garasjeport, ytterdøren, kamera, ventilasjon, lyd og bilde i boligen din bare ved hjelp av noen enkle brytere eller over et nettbrett/mobil.

Kontroller strømforbruk, lys, lyd, varme, ventilasjon og mye mer.  

- rett fra telefonen.