Solceller


Grønn teknologiEt av våre meste valgte alternativer! Miljøvennlig, strømeffektivt og enkelt i bruk.

Solcellepanel og solceller til strømproduksjon er et voksende tema, som blir større med årene fremover. Vi har alle interesse for å kutte strømutgiftene og samtidig spare miljøet.

Det finnes mange tiltak for å spare strøm, som blant annet oppgradering av huset, installasjon av varmepumpe og/eller vannbåren varme, benytte moderne varmestyringssystemer, og på toppen av det hele kombinere dette med sollceller på taket.

Du får inntil 28.750 kroner i støtte når du begynner å produsere din egen elektrisitet.

El-produksjon betyr at du dekker noe av ditt eget behov for strøm med fornybare energikilder som sol eller vind. Strømmen du selv ikke bruker kan selges til nettselskapet når produksjonsanlegget er tilkoblet strømnettet gjennom en plusskundeavtale.

Før du går i gang med installeringen, bør du kontakte kommunen din for å avklare eventuelle lokale krav til byggemelding av utvendige løsninger.

El-produksjon med solceller egner seg godt for deg som:

  • Ønsker å produsere egen strøm.
  • Har en plusskundeavtale med nettselskapet om produksjon av strøm.
  • Er interessert i ta i bruk ny, grønn teknologi.